GENDAI TOKO MEIKAN INDEX


Gendai Toko Meikan Preface: There are a number of reference books, written in Japanese, on the subject of Gendaito. Regrettably, the landmark works, Gendai Toko Meikan and Gendai to Meisaku Zukan, are somewhat dated. However, for want of more current information, one must take what one can get. Gendai Toko Meikan provides information on a considerable number of smiths, well over 200. However, the quantity of information given on each smith is rather scant, and on less er known smiths, or those that had died at the time of publishing. Moreover, the size of the book is rather small and the quality of photographs of swords is limited to the format of the book. In some ways, Gendai Toko Meikan is a good complement to Gendaito Meisaku Zukan, in that the two books approach the subject in different ways and therefore, for those seeking more detailed information on fewer, better known smiths, and desire gorgeous photos in a large taikan format, the other book may be desired. Notes: 1. The addresses for individual smiths have been intentionally omitted. The first reason is that addresses may likely now be incorrect. The second reason is that an inordinate amount of time and proofing is required to obtain the correct reading for the addresses. In order to expedite the partial translation the addresses were ignored. 2. The first section is a simple table of contents. The next section contains a summary of information regarding each smith. Included in this partial translation is an alphabetical listing of smiths contained in the book. Corrections: If you find corrections to this index, I would appreciate any suggestions you might have. Anthony Thomas 76302.635@compuserve.com GTM Table of Contents - Swordsmith Names Real Name - Artname Miyairi Kenichi - Akihira/Yukihira p. 11 Sumitani Yoichiro - Masamine p. 12 - 13 Gassan Noboru - Sadamitsu/Kisho/Sadakazu pp. 14 - 16 Imaizumi Hitoshi - Toshimitsu p. 16 - 17 Amada Seiichi - Akitsugu p. 18 - 19 Akimoto Nobuichi - Akitomo/Ikkansai p. 20 Isobe Mitsuji - Mitsuhiro/Ikkansai p. 21 Imai Takeshige - Sadashige/Tesshin Nyudo p. 22 Umekoji Ichibun - Ichibun p. 23 Enomoto Yoshiichi - Sadayoshi/Yusuishi pp 24 -25 Endo Nisaku - Mitsuoki pp. 26 - 27 Endo Eiji - Nagamitsu p.28 Ozawa Iwazo - Masatoshi p. 29 Oki Rintaro - Toshimune p. 30 Ohno Masami - Kanemasa p. 31 Osumi Sadao - Toshihira pp. 32 - 33 Onishi Hisamitsu - Sadanari p. 34 Okishiba Nobushige - Nobushige p. 35 Kako Haruzo - Akitoshi p. 36 Kato Koichi - Kanefusa p. 37 Kato Chonosuke - Tadaaki/Tsuneyasu p. 38 Kato Sanehira - Sanehira/Chezaemon/Kanekuni p. 39 Kato Takao - Takao p. 40 Kato Kazuaki - Suketsune p. 41 Kato Kiyoshi - Kanekuni p. 42 Gassan Kiyoshi - Sadatoshi p. 43 Kaneko Miyotaro - Sukehide/Kanehide/Tomohide p. 44 Kaneko Magaroku - Kanemoto p 45 Kawashima Shin - Tadayoshi pp. 46 - 47 Kawase Masahiro - Munefusa/Akikane/Mitsukane p 48 Kawano Shigetaro - Sadashige/Suiryushi p. 49 Kawamura Sadami - Yukimitsu p. 50 Kita Hiromu - Sadahiro p. 51 Kuwayama Takashi - Kanetaka p. 52 Kojima Tameichi - Nagatoshi/Seishinshi p. 53 Goto Ryozo - Kanenari p. 54 Kobayashi Rin - Yasuhiro p. 55 Kobayashi Yoshiro - Yoshinaga p. 56 Kobayashi Michio - Tsunemitsu p. 57 Gota Toshiyuki - Seiken p. 58 Sato Tomekichi - Yoshifusa/Yoshihisa p. 59 Sakai Hiroshi - Shigemasa/Ikkansai p. 60 Shibuichi Fumi - Shigehide/Akishige/Shigehide p. 61 Shimizu Tadatsugu - Tadatsugu p. 62 Shibata Kiyotaro - Ko p. 63 Shimasaki Naooki - Yasuoki p. 64 Shimbo Motoharu - Yoshiharu p. 65 Suzuki Kichitaro - Kuniyoshi p. 66 So Masamitsu - Masamitsu p. 67 So Masaru - Tsutomu p. 68 Taguchi Tsungo - Yukiyoshi/Soryushi p. 69 Takano Kinjiro - Masakane p. 70 Takahashi Tsuguo - Tsuguhira p. 71 Takahashi Noboru - Nobufusa/Hokke Saburo pp. 72 - 73 Takahashi Daiki - Nobutsugu/Hokke Saburo p. 74 Tatsumi Yoichiro - Masamichi p. 75 Tanigawa Matsukichi - Nobutsugu/Moriyoshi p. 76 Tsutsui Seiichi - Kiyokane/Tsukirosai/Ryujoshi p. 77 Tomita Shotaro - Sukehiro/Tenkeishi p. 78 Nakao Sanjiro - Tadatsugu p. 79 Nakao Kazukichi - Kazuyoshi p. 80 Nakata Isamu - Kanehide p. 81 Nakamura Saburo - Yoshihide p. 82 Nito Tamotsu - Yoshihiro p. 83 Hashimoto Buhei - Takenori p. 84 Hashimoto Yoshiaki - Akiyoshi p. 85 Hashimoto Isai - Motohira p. 86 Hayashi Takaji - Nagataka p. 87 Hayashi Morotaka - Nagatoshi/Morotaka p. 88 Hara Hiroshi - Okimitsu p. 89 Fujita Atsushi - Moriatsu p. 90 Fujita Shinichi - Moriatsu p. 91 Horii Tanetsugu - Tanetsugu pp. 92 - 93 Horii Masamitsu - Nobuhide/Zuisenshi p. 94 Mizuno Teisaburo - Masanori p. 95 Mizuno Shoji - Masatada/Sadaaki p. 96 Miyaguchi Toshio - Tsunetoshi/Ikkansai p.97 Miyairi Eizo - Kiyohira pp. 98 - 99 Muto Hidekichi - Hidehiro p.100 Morioka Toshi - Masataka/Nankai-Taro p. 101 Morishita Unokichi - Takatoshi p. 102 Moritani Zentaro - Munemitsu/Seiryusai p. 103 Moritaka Yoshio - Moritaka/Yasuhiro/Gotetsu pp. 104 - 105 Moriwaki Kaname - Masataka p. 106 Yatsukuwa Takeshi - Yasutake p. 107 Yanagawa Masayoshi - Naohiro p. 108 Yamauye Wakakichi - Munetoshi/Hidemune p. 109 Yamamura Shigematsu - Yoshisada p. 110 Yamamura Sadayuki - Sadayuki p. 111 Yoshihara Yoshito - Yoshito pp. 112 - 113 Yoshihara Shoji - Tsuneiye pp. 114 - 115 Wakanaka Yoshio - Sadayuki p. 116 Ajiki Harukichi - Yasuyoshi p. 117 Adachi Sadakusu - Sadayuki/Ryujin-Taro p. 117 Arai Koichi - Masayuki/Ikkansai p. 118 Igarashi Masaji - Akimitsu/Tesshudojin p. 119 Ihara Fukitaro - Teruyoshi/Teruhide/Tessai p. 119 Ikegami Kazuto - Masatsune/Ikkansai p. 120 Ikeda Kameo - Masahisa p. 120 Ikeda Yo - Munehiro p. 121 Ikedo Tatsuo - Masayuki/Manji p. 121 Ishido Kitaji - Masamori p. 121 Ishii Masaji - Akifusa p. 122 Inouye Yoshiaki - Tadataka/Hakuryushi p. 123 Imai Kiyomi - Sadashige/Tasshin Nyudo/Kiyoshige/Bunryushi p. 123 Imaizumi Shigeru - Munemitsu p. 124 Endo Tomonari - Tomonari/Shishosai p. 125 Endo Terutoshi - Terotoshi p. 125 Endo Yoshitoshi - Yoshitoshi p. 126 Ogata Hifumi - Tsuguyasu p. 126 Osaki Tahei - Yoshihira p. 126 Okubo Towazu - Kazuhira p. 127 Otsuka Koreyoshi - Moritatsu/Koreyoshi p. 127 Tada Shunji - Chikahide p. 128 Ohara Tadatsuguro - Tadatsuna p. 128 Owata Hideo - Kunijutsu p. 129 Okajima Shigeru - Masatada p. 129 Okajima Kukuzaburo - Masachika p. 129 Okishiba Masaji - Masatsugu p. 130 Okishiba Hiroshi - Masakuni p. 130 Kajiwara Rokusuke - Hiromitsu p. 131 Kanesaki Yoshiichi - Suketoshi/Tennichisai/Toshimitsu/Tenryushi p. 131 Kanesaki Hidetoshi - Hidetoshi/Tenryushi p. 132 Kawaguchi Uhe - Takahira p. 132 Kawakami Toshio - Kiyomitsu/Ryushi p. 133 Kawasaki Sadayuki - Sadayuki p. 134 Kimoto Takasaburo - Akimitsu p. 134 Kikuchi Seitaro - Kiyoiye/Kuniyashu/Kunitoshi/Kaiunsai p. 135 Kojima Kanji - Kanetoki p. 135 Koike Masanori - Norimitsu/Kanemasa p. 136 Kojima Hiroshi - Sadatoshi/Seishinshi p. 136 Kojima Tokijiro - Kanemichi/Kanetoki p. 137 Kojima Taro - Kanenori p. 137 Kotani Kenzo - Yasunori p. 138 Koto Kikuo - Hiromitsu p. 138 Kobayashi Kiyoharu - Masakiyo p. 138 Kobayashi Daishiro - Toshitsugu/Sadayoshi p. 139 Kobayashi Tatsuzo - Kiyokane p. 139 Koyama Nobufusa - Nobufusa/Sa p. 140 Kawano Takeshi - Kuninitsu/Kunihiro p. 140 Kondo Tsutomu - Akikuni/Shikohusaburo p. 141 Shibata Tsuneji - Kunimitsu p. 142 Shoda Kihichi - Masafusa p. 142 Shindo Sadaei - Sadahide p. 143 Suruga Shizuo - Masamitsu p. 143 Sugiyama Mansaku - Kunimitsu p. 143 Sekiyo Fukuya - Munetsugu p. 144 Semimaru Kazuo - Masahiro p. 144 Taguchi Kiichi - Masatsugu p. 145 Tanaka Shokichi - Yoshimitsu p. 145 Takaiwa Hideo - Muneoki p. 146 Takano Kenichi - Masayoshi p. 146 Takaba Mokoto - Hidetada p. 147 Takahashi Masao - Sadatomo p. 147 Takahashi Toshio - Toshikane/Horai p. 148 Takashima Masao - Hisakatsu/Suiryusasi p. 149 Tsutsumi Kinzo - Morimitsu p. 150 Terada Yoshimitsu - Morimitsu/Morichika p. 151 Tsukamoto Jujiro - Masazumi p. 151 Toriu Hiromu - Munehiro p. 152 Nagao Kunishiro - Kunishiro/Isshinsai p. 153 Nakagawa Nakanosuke - Noriyoshi p. 153 Nakajima Takashi - Akihide/Hidesuke p. 154 Nakano Renki - Kazunori p. 154 Nakahata Mitsugu - Kunihiro p. 155 Nakahara Tokuji - Norikatsu/Seiryushi p. 156 Nariai Kesayoshi - Yoshikuni p. 157 Nito Hiroshi - Kunitoshi p. 158 Nito Hisashi - Kuniyoshi p. 158 Niwa Toshi - Kunitsugu p. 159 Niwa Shuji - Kanenobu p. 160 Nishimoto Yoshio - Sadayoshi p. 160 Numazuwa Takeo - Toshimitsu p. 161 Baba Hiroshi - Tsuguhiro/Hirotsugu p. 161 Hara Masato - Masato p. 162 Hirakawa Orie - Akimitsu p. 162 Hiramitsu Danji - Masatomo p. 163 Hiroki Kunio - Kunihiro/Akitsugu p. 163 Hiroki Junichi - Roshu p. 163 Fukuda Mitsuo - Yoshimitsu p. 164 Fujikawa Yasukichi - Masahiro p. 164 Fujita Gosaburo - Kuniyasu p. 165 Fujita Masami - Masamitsu p. 165 Fujita Tokusaburo - Yoshikane/Akiyoshi p. 166 Fujita Buichiro - Akiyoshi p. 167 Fujimoto Akira - Hidemitsu/Shinmyo/Nyudo p. 167 Fujiwara Kinjiro - Yoshikane p. 168 Manabe Kumataro - Yoshihide p. 168 Hosokawa Shigeo - Masayoshi p. 169 Maeda Kitaro - Yoshiteru/Kayusai p. 170 Masuda Kaname - Yasuaki p. 170 Matsunaga Kyuichi - Kanehisa p. 171 Matsunada Yasuo - Mitsuyasu p. 171 Matsubara Ryuhe - Hidemune p. 172 Mizuta Miyuki - Sukehide/Chounsai p. 173 Motomura Tamotsu - Yasuhrio p. 173 Miyagi Shinichi - Akimori p. 174 Motomura Kensaku - Kanemoto p. 174 Motomura Yasuhiro - Yasunori p. 175 Morita Isamu - Kaneshige p. 175 Moritsugu Tsunesaburo - Yukimune p. 176 Yaju Saikichi - Yoshikiyo p. 176 Yada Monji - Akitada p. 177 Tamaguchi Taroji - Kuniharu p. 177 Yamagami Juji - Akihisa p. 178 Yamagami Shigenori - Norihisa p. 178 Yamada Junji - Yoshitsugu p. 179 Yamada Hisao - Yasuhisa p. 180 Yamaguchi Takeshi - Kiyofusa p. 180 Yamaguchi Fukutaro - Mitsuhiro p. 181 Yamaguchi Minoru Yasumune p. 182 Watanabe Genji - Sadatsugu/Bunryushi p. 182 Watanabe Takumi - Yasuhide p. 183 Kieth Austin - Nobuyoshi/Nobuhira p. 184 Iwasaki Shigeyoshi - Shigeyoshi p. 184 Takeuchi Kei - Kanefusa p. 185 Takeuchi Kensaburo - Kanemasa p. 185 Morizono Yoshiharu - Yoshimasa p. 185 Tokunaga Yoshiomi - Masatsugu p. 186 Inouye Tsunekichi - Nobuyuki p. 186 Taguchi Masaharu - Nobuhide p. 186 Kinoshita Koichi - Yoshitada p. 187 Miyaguchi Tatsuo - Hidetsugu p. 187 At this point in the book the given names disappear as well as oshigata of tang signatures and photos of swordsmiths the information given hereafter is primarily just the name, address/location and when they obtained their license. Takahashi - Tsukasa p. 187 Yasumoto - Tokuji p. 187 Yasumoto - Tadashi p. 187 Ikeda - Kanekichi p. 187 Fujisawa Yoshichika - p. 187 Inakami - Koichi p. 187 Kurihara - Washio p. 187 Otsuki - Fukunoshuke p. 187 Katsumura - Masakatsu p. 187 Saski - Shige p. 187 Moriyama - Osamu p. 188 Kamimura - Sadakiyo p. 188 Saito - Haruji p. 188 Nagashim - Heijiro p. 188 Naruse - p. 188 Ozaki - Jiro p. 188 Shinoda - Hiroshi p. 188 Niwa - Shuji p. 188 Tsugoi - Kahichi p. 188 Suzuki - Katsuji p. 188 Nakayama - Masashi p. 188 Fukatsu - Nobuyuki p. 188 Inouye - Katsuhiro p. 188 Hirota - Sueichi p. 188 Okishiba - Yoshisada p. 188 Kita - Gentaro p. 188 Kita - Hisatoshi p. 188 Kajimoto - Rinbe p. 188 Ikeda - Yoshitsugu p. 188 Ito - Gansui p. 188 Amatsu - Masakiyo p. 188 Bando - Sukemasa p. 188 Taniguchi - Kensaburo p. 188 Kawakami - Kotokuro p. 188 Tansei - Yoriichi p. 189 Tamura - Taketoshi p. 189 Koshimizu - Yoshikiyo p. 189 Kuboi - Kazuo p. 189 Kuboi - Jutaro p. 189 Nishimoto - Kunishige p. 189 Okafuji - Masaru p. 189 Sanehiro - Masaru p. 189 Okamoto - Shizuo p. 189 Mori - Kisaburo p. 189 Monaka - Hisashi p. 189 Fujiwara - Kanekichi p. 189 Shigeyama - Yukio p. 189 Inada - Yoshifusa p. 189 Hirota - Kiyomi p. 189 Ouchi - Isamu p. 189 Noma - Kazuichi p. 189 Komiya - Kuniyasu p. 189 Komiya - Kuniharu p. 189 Suetsuge - Shigemitsu p. 189 Hara - Yasunami p. 189 Kojo - Kazuyoshi p. 189 Yoshino - Masanobu p. 189 Yoshida - Seiji p. 189 Noda - Hatsuji p. 189 Motomura - Yasuhide p. 190 Motomura - Yuji p. 190 Honji - Tetsuo p. 190 Kajita - Morimitsu p. 190 Miyahara - Kitau p. 190 Kumabe - Tadatoshi p. 190 Kawamura - Kiyoshi p. 190 Maeda - Shoji p. 190 Osaki - Kazuo p. 190 This is a section that includes yet more names. The reason for the distinction is not clear. Perhaps late additions. Kawachi - Michio p. 190 Watanabe - Echigo p. 190 Endo - Ryuichi p. 190 Kawai - Kenji p. 190 A new section now resumes the original format of providing a bit more information. Komiya Shiro - Kunimitsu p. 191 Moriyama Osamu - Kaneshige p. 191 Page 192 is left blank Page 193 begins the section dedicated to deceased swordsmiths. Horii Toshihide - Toshihide/Hideaki/Zuishin p. 193 Takahashi Kinichi - Sadatsugu/Ryusen p. 194 Katsumura Masakatsu - Masakatsu/Hitachi-no-Suke p. 195 Shibata Ka - Ka p. 196 Miyaguchi Shigeru - Toshihiro p. 197 Tsukamoto Shimpachi - Okimasa/Ikkansai p. 198 Kasama Yoshiichi - Shigetsugu/Ikkansai p. 199 Fujimura Matsutaro - Kunitoshi p. 200 Tsukamoto Kotaro - Yoshiaki p. 201 Yoshihara Katsukichi - Kuniiye p. 202 Tsuchisawa Taichiro - Akimasa p. 203 Imano Sadaji - Akimune p. 203 Kawashima Zenzaemon - Tadayoshi p. 203 Takahashi Yoshimune - Yoshimune p. 204 Tamamoto Morishige - Yoshimori p. 204 On page 204, additional names of deceased swordsmiths are given with just names and the province they worked in. No other information is presented. Otsuka Hideji - Hokkaido Province Takahashi Ryonosuke - Mutsu Province Shida Nobukuni - Dewa Province Yamasaki Kiichi - Dewa Province Takahashi Ryoun - Mutsu Province Sato Yoshio - Mutsu Province Isobe Shozaburo - Hitachi Province Okajima Masatada - Hitachi Province Sata Ryotaro - Musashi Province Iwasaki Kosuke - Echigo Province Kato Zennosuke - Mino Province Kuriyama Kagijiro - Mino Province Sakai Akira - Owari Province Matsubara Shozo - Owari Province Kosaka Kosaku - Osaka Province Hirai Sukemori - Hoki Province Miki Takeshi - Bizen Province Kobayashi Munemitsu - Aki Province Koshimizu Ka - Aki Province Baba Shigetaro - Sanuki Province Kojima Gemmusai - Awa Province Ishii Harumoto - Chikuzen Province Fukuda Sadamitsu - Hizen Province -------------------------- Alphabetical Listing of Smiths Akifusa p. 122 Akihide p. 154 Akihira p. 11 Akihisa p. 178 Akikane p. 48 Akikuni p. 141 Akimasa p. 203 Akimitsu p. 119 Akimitsu p. 134 Akimitsu p. 162 Akimori p. 174 Akimune p. 203 Akishige p. 61 Akitada p. 177 Akitomo p. 20 Akitoshi p. 36 Akitsugu p. 18 - 19 Akitsugu p. 163 Akiyoshi p. 85 Akiyoshi p. 166 Akiyoshi p. 167 Chikahide p. 128 Hidehiro p.100 Hidemasa p. 167 Hidemune p. 172 Hidemune p. 109 Hidesuke p. 154 Hidetada p. 147 Hidetoshi p. 132 Hidetsugu p. 187 Hisakatsu p. 149 Hiromitsu p. 131 Hiromitsu p. 138 Hirotsugu p. 161 Ichibun p. 23 Ka p. 196 Kanenari p. 54 Kanefusa p. 37 Kanefusa p. 185 Kanehide p. 44 Kanehide p. 81 Kanehisa p. 171 Kanekuni p. 39 Kanekuni p. 42 Kanemasa p. 31 Kanemasa p. 136 Kanemasa p. 185 Kanemichi p. 137 Kanemoto p 45 Kanemoto p. 174 Kanenobu p. 160 Kanenori p. 137 Kaneshige p. 175 Kanetaka p. 52 Kanetoki p. 135 Kanetoki p. 137 Kazuhira p. 127 Kazunori p. 154 Kazuyoshi p. 80 Kiyofusa p. 180 Kiyohira pp. 98 - 99 Kiyoiye p. 135 Kiyokane p. 77 Kiyokane p. 139 Kiyomitsu p. 133 Kiyoshige p. 123 Ko p. 63 Koreyoshi p. 127 Kuniharu p. 177 Kunihiro p. 140 Kunihiro p. 155 Kunihiro p. 163 Kuniiye p. 202 Kunijutsu p. 129 Kunimitsu p. 140 Kunimitsu p. 142 Kunimitsu p. 143 Kunishiro p. 153 Kunitoshi p. 135 Kunitoshi p. 158 Kunitoshi p. 200 Kunitsugu p. 159 Kuniyasu p. 165 Kuniyoshi p. 66 Kuniyoshi p. 158 Masachika p. 129 Masafusa p. 142 Masahiro p. 144 Masahiro p. 164 Masahisa p. 120 Masakane p. 70 Masakiyo p. 138 Masakuni p. 130 Masamichi p. 75 Masamine p. 12 - 13 Masamitsu p. 67 Masamitsu p. 143 Masamitsu p. 165 Masamori p. 121 Masanori p. 95 Masatada p.96 Masatada p. 129 Masataka p. 101 Masataka p. 106 Masato p. 162 Masatomo p. 163 Masatoshi p. 29 Masatsugu p. 130 Masatsugu p. 145 Masatsugu p. 186 Masatsune p. 120 Masayoshi p. 146 Masayoshi p. 169 Masayuki p. 118 Masayuki p. 121 Masazumi p. 151 Mitsuhiro p. 21 Mitsuhiro p. 181 Mitsukane p. 48 Mitsuoki pp. 26 - 27 Mitsuyasu p. 171 Moriatsu p. 90 Moriatsu p. 91 Moriatsu p. 127 Morichika p. 151 Morimitsu p. 150 Morimitsu p. 151 Moritaka pp 104 - 105 Moriyoshi p. 76 Morotaka p. 88 Motohira p. 86 Munefusa p. 48 Munehiro p. 121 Munehiro p. 152 Munemitsu p. 103 Munemitsu p. 124 Muneoki p. 146 Munetoshi p. 109 Munetsugu p. 144 Naohiro p. 108 Nagamitsu p.28 Nagataka p. 87 Nagatoshi p. 53 Nagatoshi p. 88 Nobufusa pp. 72 - 73 Nobufusa p. 140 Nobuhide p. 94 Nobuhide p. 186 Nobuhira p. 184 Nobushige p. 35 Nobutsugu p. 74 Nobutsugu p. 76 Nobuyoshi p. 184 Nobuyuki p. 186 Norihisa p. 178 Norikatsu p. 156 Norimitsu p. 136 Noriyoshi p. 153 Okimasa p. 198 Okimitsu p. 89 Roshu p. 163 Sa p. 140 Sadaaki p. 96 Sadahide p. 143 Sadahiro p. 51 Sadakazu pp. 14 - 16 Sadamitsu pp. 14 -16 Sadanari p. 34 Sadashige p. 22 Sadashige p. 49 Sadashige p. 123 Sadatomo p. 147 Sadatoshi p. 43 Sadatoshi p. 136 Sadatsugu p. 182 Sadayoshi pp 24 -25 Sadayoshi p. 139 Sadayoshi p. 160 Sadayuki p. 111 Sadayuki p. 116 Sadayuki p. 117 Sadayuki p. 134 Sanehira p. 39 Seiken p. 58 Shigehide p. 61 Shigehide p. 61 Shigemasa p. 60 Shigetsugu p. 199 Shigeyoshi p. 184 Sukehide p. 44 Sukehide p. 173 Sukehiro p. 78 Suketoshi p. 131 Suketsune p. 41 Tadaaki p. 38 Tadataka p. 123 Tadatsugu p. 62 Tadatsugu p. 79 Tadatsuna p. 128 Tadayoshi pp. 46 - 47 Tadayoshi p. 203 Takahira p. 132 Takao p. 40 Takatoshi p. 102 Takenori p. 84 Tanetsugu pp. 92 - 93 Terotoshi p. 125 Teruhide 119 Teruyoshi p. 119 Tomonari p. 125 Toshimitsu p. 16 - 17 Toshimitsu p. 131 Toshimitsu p. 161 Toshimune p. 30 Toshihira pp. 32 - 33 Toshihiro p. 197 Toshikane p. 148 Toshitsugu p. 139 Tomohide p. 44 Tsuguhira p. 71 Tsuguhiro p. 161 Tsuguyasu p. 126 Tsunemitsu p. 57 Tsunetoshi p.97 Tsuneiye pp. 114 - 115 Tsuneyasu p. 38 Tsutomu p. 68 Yasuaki p. 170 Yasuhide p. 183 Yasuhiro p. 55 Yasuhiro pp. 104 - 105 Yasuhiro p. 173 Yasuhisa p. 180 Yasunori p. 138 Yasunori p. 175 Yasuoki p. 64 Yasutake p. 107 Yasumune p. 182 Yasuyoshi p. 117 Yoshiaki p. 201 Yoshifusa p. 59 Yoshikuni p. 157 Yoshiharu p. 65 Yoshihide p. 82 Yoshihide p. 168 Yoshihira p. 126 Yoshihiro p. 83 Yoshihisa p. 59 Yoshikane p. 166 Yoshikane p. 168 Yoshikiyo p. 176 Yoshimasa p. 185 Yoshimitsu p. 145 Yoshimitsu p. 164 Yoshimori p. 204 Yoshimune p. 204 Yoshinaga p. 56 Yoshisada p. 110 Yoshitada p. 187 Yoshiteru p. 170 Yoshito pp. 112 - 113 Yoshitoshi p. 126 Yoshitsugu p. 179 Yukihira p. 11 Yukimitsu p. 50 Yukimune p. 176 Yukiyoshi p. 69

BACK